Duurzame Techniek

Duurzame energie staat voor schone, altijd aanwezige energie. Vanwege de toekomstige schaarste aan fossiele brandstoffen en de nadelige effecten ervan, is energie besparen een onderdeel van ons dagelijks bewustzijn. Door gebruik van duurzame energie kunnen we op milieu en kosten besparen.

Duurzame energie wil zeggen dat een groot gedeelte van de energie wordt verkregen uit natuurlijke bronnen, waaronder de zon, water, lucht en bodem d.m.v. duurzame techniek. Denk hierbij aan: zonnewarmte (zonneboilers en passieve zonne-energie), zonnestroom (pv-panelen), warmtepompen (omgevingsenergie) en warmteterugwinning (mechanische ventilatie).